Amir Khan

Amir Khan je mladý talentovaný slovenský tenorista. Absolvoval Státní konzervatoř v Bratislavě (Mgr. art Dagmar Livorová), současně byl i posluchačem Lékařské fakulty Univerzity Komenského a po úspěšném zakončení studia mu byl udělen titul doktora všeobecného lékařství. Momentálně lékařskou praxi nevykonává a věnuje se pouze pěvecké profesi.

Od listopadu 2016 je hostujícím sólistou Slovenského národního divadla, spolupracuje s Jihočeským divadlem, Slezským divadlem v Opavě a nově s Národním divadlem v Praze. V roce 2019 se stal sólistou souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

Amir Khan

Omluvám se za nepříjemnost.

Hledejte znovu