Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění uděluji jako Zákazník společnosti Praha, klasika.. o.p.s. nákupem na portálu www.PrahaKlasika.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje Vstupenky, Kulturního zážitku nebo Reklamního předmětu.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost Praha, klasika.. o.p.s. garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou postoupena jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely společnosti Praha, klasika.. o.p.s. nebo jejích smluvních partnerů.

Údaje slouží ke komunikaci se Zákazníkem v případě potíží s nákupem, informaci o platbě a doručení zboží nebo Vstupenky, k informování o změnách u Akcí, na které má Zákazník Vstupenky zakoupeny. V případě zakoupení Kulturního zážitku jsou údaje předávány Partnerům, kteří jsou hlavním pořadatelem toho zážitku.

Dále jsou v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů údaje používány pro zasílání informací, které by mohly být pro Zákazníka zajímavé, v případě, že s tím Zákazník při vyplňování formuláře vysloví souhlas, maximálně však na dobu pěti let, nebo do doby, kdy Zákazník souhlas odvolá zasláním emailu na adresu festival@prague-classics.cz.  

Zákazník je oprávněn kdykoliv zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu festival@prague-classics.cz  

Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

jméno, příjmení
e-mailová adresa
číslo telefonu
adresa
heslo – v zašifrované formě
IP adresa
soubory cookie

Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem PK jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu, stejně jako emailová komunikace, shromažďována a uchovávána pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti.

Nákup a plnění smluvního vztahu se řídí Obchodními podmínkami.

Nákupem uděluji souhlas ke zpracování svých osobních údajů a prohlašuji, že jsem byl řádně poučen, že mnou uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů nabyl účinnosti dne 1. května 2019.